Authors:
  • Ritsu: Please, Onii-san, please write with takoyaki power! Mitsuru: Yes, sensei! With ikyayaki or takoyaki or whatever it takes! Write quickly, without hesitation! Ah... Um... W-what is takoyaki power? Ritsu: Well, that is--! When Shigure-niisan eats takoyaki, he transforms into a great warrior... Shigure: No I don't.