Authors:

Takehiko Inoue Quotes

Takehiko Inoue

  • Born: January 12, 1967
  • Occupation: Artist
  • Cite this Page: Citation