Authors:

Viktor Yushchenko Quotes

Viktor Yushchenko

  • Born: February 23, 1954
  • Occupation: Former President of Ukraine
  • Cite this Page: Citation